Thursday, November 8, 2012

Teknik Pengestrakan Termoden

Teknik Pengekstrakan Termoden

 
 Dengan berasaskan teknologi moden, teknik Pengekstrakan Carbon Dioxside (CO2) Berperingkat diperkenalkan. Penggunaan teknik ini menjadikan molekul makro mukopolisakarida dan minyak biji Seabuckthorn yang terkandung di dalam kapsul SNE memang berlainan berbanding dengan polisakarida yang lain. Oleh itu Kapsul SNE merupakan bahan aktif dengan kadar keaktifansekurang-kurangnya 90%, bermolekul lebih kecil dan banyak; iaitu 5 hingga 10 kali lebih banyak berbanding dengan teknik pengekstrakan biasa.

No comments:

Post a Comment